Vad är Padel?

Ursprunget till padel eller ”padeltennis” är oklart, liknande spel förekom på engelska kryssningsfartyg på 1920-talet. Först 1974 utformades spelet enligt de principer och regler som gäller i dag, administrerade av Internationella padeltennisförbundet (grundat 1991). Världsmästerskap i padeltennis arrangerades första gången 1992 och har sedan dess spelats vartannat år.

Om spelet

  • Spelare: Spelas oftast som dubbel mellan två par spelare.
  • Serve: Serven måste slås underifrån. Andraserve tillåts precis som i tennis. Boll som träffar väggarna runt banan efter studs i marken är fortfarande i spel på samma sätt som i exempelvis squash eller tennis. Det är tillåtet att valla bollen i sin egen glasvägg över på motståndarnas planhalva.
  • Poäng: Poängsättning sker precis som i tennis. 15-30-40-game-set.
  • Boll: Spelas oftast med vanliga tennisbollar. Vid tävlingspel används tennisbollar med samma vikt och studsegenskaper som typ-I tennisbollar. Bollarna får enligt reglerna ha något mindre diameter än tennisbollarna (nedre gräns 63,5 mm för padel mot 65,4 mm för tennis).
  • Racket: Av kompositmaterial utan strängar med slagytan perforerad av hål.
  • Spelplanen: Banan har ett golv av betong, cement, plast eller konstgjort gräs. Den är utformad som en miniatyr av en tennisbana med måtten 10×20 m, i mitten delad av ett centralt 0,88 m högt nät. Banan är kringbyggd av 4 meter höga väggar av glas eller tegel, den sista övre metern dock av ett stängsel.
En padelbana mäter 10×20 meter.
De olika racketformerna. Diamant- dropp- och rundformat.

Regler